Integritetspolicy

Inledning

Hos Adressbyte.se tar vi din integritet och behandlingen av dina personuppgifter på största allvar. Därför har vi utarbetat denna integritetspolicy där vi beskriver vår kontaktinformation, information gällande vilka personuppgifter vi behandlar samt vilka rättigheter du har mot oss och hur du kan försvara dem. Du kan alltid kontakta kundservice om du har några frågor gällande vår behandling av personuppgifter eller denna integritetspolicy.

Företagsnamn: E-Handelsgruppen AB
Organisationsnummer: 559333-3833
Verksamhetsland: Sverige
Kontakta oss: https://www.adressbyte.se/kontakta-oss
E-post: support@adressbyte.se
Postadress: Box 202, 452 24 Strömstad
Vad är personuppgifter?

Personuppgifter är all information kopplad till en identifierbar person (dig som användare), En identifierbar person är någon som kan identifieras, direkt eller indirekt, till exempel genom hänvisning till ett identifikationsnummer eller till en eller flera faktorer som är specifika för hans eller hennes fysiska, fysiologiska, mentala, ekonomiska, kulturella eller sociala identitet.

Personuppgifter vi behandlar

Dina personuppgifter kan bara behandlas av oss med ditt samtycke, när det är nödvändigt för att fullgöra ett avtal som du är del av, eller när det är nödvändigt för att vi ska uppfylla en rättslig förpliktelse. Behandlingen av personuppgifterna, de specifika syftena med behandlingen, de juridiska grunderna till behandlingen och hur länge vi sparar dina personuppgifter beskrivs nedan. All behandling av uppgifter hos Adressbyte.se sker på avsedda servrar och delas inte med andra.

Vad är syftet?

Uppgifterna som inhämtas om dig används till att kunan förmedla information om dig och din adress till mottagarna du själv väljer i tjänsten. För att kunna förbättra webbplatsens funktionalitet, användarupplevelse och innehåll, samlar och analyserar vi uppgifter om ditt och andra användares beteende online. För att kunna ge dig relevanta erbjudanden och anpassat innehåll i andra kanaler och annonsnätverk, som Facebook och Google, använder vi cookies från tredje part.

Vad är den juridiska grunden?

Adressbyte.se distribuerar din information till de företag, organisationer och privatpersoner du själv väljer i tjänsten. För att få dessa tjänster utförda måste kunden acceptera att ett minimum av information samlas in. För tjänster utöver detta kommer samtycke att inhämtas i alla fall.

Är det frivilligt att lämna från sig uppgifterna?

När du besöker vår webbplats kommer du ha möjlighet att avvisa användningen av cookies. Om du väljer att inte acceptera användningen av cookies, kan det leda till att webbplatsen inte fungerar optimalt. Adressbyte.se använder cookeis på flera olika sätt, t.ex. autentisering och identifiering av våra webbplatser så att vi kan ge dig de tjänster du efterfrågar, hålla ordning på uppgifterna du har uppgett till oss, till exempel komma ihåg adressändringar som är påbörjade och varor du lagt i varukorgen, komma ihåg dina preferenser och påbörjade adressändringar så att du enkelt kan slutföra dem senare. För att kunna vidareförmedla din adressändring är vi även beroende av att spara information om dig och din adress. Vi sparar då endast de uppgifter som du själv återger, och dessa uppgifter kommer autoamtiskt att tas bort efter 3 månader.

Namn

Ditt namn kommer att samlas in av oss då det är nödvändigt för att identifiera dig hos dina leverantörer.
E-postadress, telefonnummer och hemadress
För att kunna skicka e-postmeddelanden till dig gällande din beställning, kommer e-postadress, telefonnummer och hemadress att samlas in och behandlas av oss eftersom det är nödvändigt för att fullföra ett avtal som du är en part i. Vi skyddar din e-postadress, ditt telefonnummer och din hemadress under avtalsförhållandet som du är en part i samt i 3 månader efter.
Om du genomför ett köp i vår flyttbutik kommer din e-postadress, ditt telefonnummer och din hemadress att delas med vår tredjeparts logistikleverantör, Rektor AS, eftersom personuppgifterna är nödvändiga för att ett transportbolag ska kunna leverera dina beställda produkter.
Du kan även, med ditt samtycke, prenumerera på vårt nyhetsbrev. I så fall kommer din e-postadress att sparas hos oss i det syftet fram tills du drar tillbaka ditt samtycke genom att avprenumerera.

Betalningsinformation

När du betalar för din beställning kommer din betalningsinformation att bli behandlad via vår webbplats av vår betalningstjänstleverantör, då det är nödvändigt för att fullgöra ett avtal som du är en part i. Sådan information sparas bara temporärt tills betalningen är genomförd.

Via adressbyte.se bostadskontroll kan du välja att få erbjudanden på en rad tjänster och produkter. Tjänsten är gratis men användare måste godkänna våra villkor för att få använda tjänsten. För att få ett erbjudande trycker du specifikt på ”Ja, jag vill ha ett erbjudande på *” under varje kategori. Vi skickar informationen vidare till våra leverantörer som utarbetar ett erbjudande och skickar det direkt till dig. Några leverantörer kontaktar dig via e-post och en del väljer att ta kontakt via telefon. Vilka personuppgifter vi samlar in beror på vilka produkter eller tjänster du vill ha erbjudande om. Den juridiska grunden till att vi behandlar personuppgifter om dig i detta sammanhang är för att det är nödvändigt för att vi ska kunna ge dig ett anpassat erbjudande.

Tredjepartswebbplatser

När du använder vår webbplats kan du bli hänvisad till tredjepartswebbplatser utanför vår inflytandesfär. Vi ansvarar inte för innehållet eller integritetspolicyerna på sådana sidor.

Cookies

En cookie är en liten datafil som kan sparas på din dator eller mobiltelefon och används för att låta webbplatsen ”komma ihåg” dig och dina preferenser över tid. Sessioncookies sparas bara under en kort tid (upp till 30 minuter efter besöket), medan fasta cookies kan sparas i upp till 12 månader efter ditt sista besök på webbplatsen. Du kan administrera cookies och huruvida du accepterar dem eller inte på din dator eller mobilenhet genom att gå in i webbläsarinställningarna. För de flesta webbläsare kan du kategoriskt acceptera, neka eller ta bort cookies när som helst.
Webbanalys Vi kan använda tredjeparts-tjänsteleverantörer för att övervaka och analysera användningen av vår tjänst.

Google Analytics

Google Analytics är en analystjänst för webbtrafik, levererad av Google, som spårar och rapporterar trafik på webbplatsen. Google använder den data som har samlats in för att spåra och övervaka vår tjänst. Denna data delas med andra Google-tjänster. Google kan använda insamlad data för att kontextualisera och anpassa annonserna till sitt eget annonsnätverk.

Du kan välja att din webbplatsaktivitet inte ska vara tillgänglig för Google Analytics genom att installera webbläsartillägget för bortväljande av Google Analytics. Med detta tillägg blir JavaScript-innehållet för Google Analytics (ga.js, analytics.js och dc.js) som körs på webbplatser hindrat från att dela information om besöksaktivitet med Google Analytics.
Om du vill ha mer information om Googles integritetspraxis kan du besöka Googles webbplats för integritetspolicy: http://www.google.com/intl/no/policies/privacy/

Säkerhet

Vi är angelägna om att säkra personliga uppgifter och all data vi samlar in från kunder. Vi använder fysiska, tekniska och organisatoriska säkerhetsåtgärder för att skydda dina personuppgifter som vi har samlat in från icke-auktoriserad åtkomst och tredjeparter.


Sammanfattning av dina rättigheter mot oss:

Du som användare har möjligheten att kräva fler rättigheter mot oss. Dessa rättigheter är uppförda här och därefter beskrivna i detalj nedan. Du hittar vår kontaktinformation överst i denna integritetspolicy.

 • Rätt till borttagning/bli glömd
 • Rätt till att dra tillbaka samtycke
 • Rätt till insyn
 • Rätt till korrigering
 • Rätt till begränsning av behandling
 • Rätt till dataportabilitet
 • Rätt till att protestera
 • Rätt till att klaga hos en tillsynsmyndighet
Rätt till borttagning/bli glömd

Du har rätt till att be om att vi ska ta bort alla personuppgifter om dig som vi behandlar. Vi kommer att ta bort uppgifterna så snabbt som möjligt, men i varje fall inom en månads tid. Om personuppgifterna är nödvändiga för utförande av våra avtalsmässiga plikter mot dig eller för att bevara dem av juridisk anledning, kommer vi dock inte att ta bort uppgifterna förrän uppgifterna inte längre är nödvändiga. Vi kommer även, utan ditt uttryckliga krav, ta bort alla personuppgifter som vi har samlat med inte längre har en laglig rätt att behandla. Vi kommer att informera dig om detta om det skulle ske.
Rätt till att dra tillbaka samtycke
Du har rätt att dra tillbaka ditt samtycke när som helst. Om du gör det kommer vi att radera sådana personuppgifter som inte omfattas av någon annan juridisk grund än ditt samtycke. Borttagandet kommer att ske så snabbt som möjligt. Var uppmärksam på att ditt tillbakadragande av samtycke inte förpliktar oss att ta bort personuppgifter som behandlas baserat på avtalsförhållanden eller av annan juridisk grund.

Rätt till insyn

Du har när som helst rätt att erhålla en bekräftelse från oss om huruvida personuppgifter om dig blir behandlade. Du har även rätt att få tillgång till dessa personuppgifter och erhålla följande information:

 1. Syften med behandlingen
 2. Kategorierna av berörda personuppgifter
 3. Mottagarna eller kategorierna av mottagare som de personliga uppgifterna kopplade till dig har avslöjats för
 4. Den planerade varaktigheten av lagringen av dina personuppgifter eller kriterierna för att fastställa lagringens varaktighet
 5. Att det finns en automatiserad beslutsprocess och profilering

Rätt till korrigering

Du har när som helst rätt att kräva att vi korrigerar uppgifter om dig som är felaktiga inom en månads tid. Med tanke på syftet med behandlingen har du även rätt att komplettera ofullständiga personuppgifter om dig, inklusive genom att ge ett tilläggsutlåtande.

Rett til begrensning av behandling

I stället för att kräva att vi tar bort uppgifter har du rätt att be om begränsningar i behandlingen av dina personuppgifter. Detta kan uppnås i följande situationer: 1. Du anser att uppgifterna om dig som sparas är felaktiga och behandlingen begränsas under en period som gör att den uppgiftsansvariga kan kontrollera riktigheten av dina personuppgifter. 2. Behandlingen av dina personuppgifter är olaglig, men du vill att användningen av dem begränsas i stället för att de tas bort. 3. Vi behöver inte dina personuppgifter då de inte längre är nödvändiga för syftet de samlades in, men du har behov av uppgifterna för att fastställa, utöva eller försvara juridiska krav. 4. Du har protesterat mot behandlingen av automatiserade beslut eller profilering, vars begränsning ska uppnås under perioden vi bedömer huruvida vårt underlag för behandlingen överskrider din invändning

Rätt till dataportabilitet

Du har rätt att få ut personuppgifter om dig som vi behandlar och som du har gett till oss. Du kan även kräva att vi överför dina personuppgifter till en annan tjänsteleverantör eller uppgiftsbehandlare om vi anser det som tekniskt möjligt. Rätten gäller endast om uppgifterna du vill ha utlevererade har samlats in med bakgrund av ditt samtycke eller om behandlingen av personuppgifter utförs av automatiserade beslut och medel.

Rätt till att protestera

Du har när som helst rätt att protestera, av skäl kopplade till din speciella situation, mot att dina personuppgifter behandlas. Detta kan göras när personuppgifterna behandlas som del av ett automatiserat beslut, inklusive profilering och direkt marknadsföring, om sådan behandling skulle ha utförts (se ”Personuppgifter vi behandlar” ovan).

Rätt till att klaga hos en insynsmyndighet

Du har när som helst rätt att skicka in ett klagomål till en tillsynsmyndighet gällande vår behandling av dina personuppgifter. Oavsett var vi bedriver verksamhet, även om det inte är i medlemsstaten där du har din vanliga vistelseort, har du rätt att skicka in ett klagomål till din nationella tillsynsmyndighet. Följ länken nedan för att hitta kontaktinformation till din lokala tillsynsmyndighet:

https://ec.europa.eu/justice/article-29/structure/data-protection-authorities/index_en.htm
Om denne integritetspolicy

När det gäller dataskyddsförordningen (EU) 2016/679 (General Data Protection Regulation, förkortat GDPR) måste vi förmedla vilka personuppgifter vi samlar in och behandlar om dig samt i vilka syften. I denna integritetspolicy hittar du all den information vi är förpliktade att informera dig om.

Förordningen i sin helhet hittas genom att följa denna länk: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2016.119.01.0001.01.ENG&toc=OJ:L:2016:119:TOC

Vill du försvara dina rättigheter som är uppförda i denna integritetspolicy kan du kontakta oss genom att använda kontaktinformationen ovan.