Köpvillkor

Adressbyte.se skickar flyttmeddelanden på vägnar av personen som flyttar. Adressbyte.se kommer endast skicka ut meddelanden om flytt eller begäran om upprättande av kundrelationer till de företag och organisationer som användaren själv väljer.

Adressbyte som leder till att du som kund får rätt folkbokföringsadress kan endast göras hos Skatteverket och därför ber vi dig att komma ihåg att du även måste anmäla din flytt till Skatteverket, vilket du enklast gör genom att följa denna länk:
https://www7.skatteverket.se/portal/flyttanmalan/

Adressbyte.se har ansvar för att ha uppdaterad kontaktinformation och att leverera meddelandet till de valda mottagarna av flyttmeddelandet. Meddelandena kan inte anses vara behandlad innan man har fått en bekräftelse från varje enskilt företag

Företagsinformation
Namn: Between AS
Organisationsnummer: 924 729 341
Adress: Tordenskiolds gate 2, 0160 Oslo
E-post: support@adressbyte.se
Telefon: +46 8 502 825 60
Betalningsvillkor och pris

Användaren av adressbyte.se måste vara 18 år eller äldre. Betalningen sker som regel via mobilbetalning. Om betalning via mobil inte kan utföras får användaren erbjudande om att betala via Swish. Själva användningen av adressändringstjänsten kostar 249 kr. I tillägg betalar användaren för brevlådeskylt om man väljer till det i tjänsten. Man kan använda tjänsten i 90 dagar efter betalning om man vill lägga till fler mottagare eller göra ändringar vid ett senare tillfälle.

Ångerrätt

I enlighet med ångerrätten är det 14 dagars ångerrätt vid köp av adressändringstjänsten. Detta gäller inte för skyltar. Se info under ”Köp av skylt”.

Standardmall för att använda ångerrätten Ladda ner

Köp av skyltar

Produktion och leverans tar vanligtvis 10 arbetsdagar. Skyltar levereras till användarens nya adress om användaren inte ändrar detta inne i beställningsprocessen. Skyltarna är producerade till dig och du kan endast reklamera dem om de är felaktigt producerade (t.ex. stavfel). Porto är inkluderat i priset för skyltarna.

Ansvar

E-handelsgruppen AB har ansvar för att ha uppdaterad kontaktinformation och för attleverera meddelandet till de valda mottagarna av flyttmeddelandet. Vi levererar alla flyttmeddelanden till registrerade kontaktpunkter från Bolagsverket eller annan giltig kontaktinformation tillhandahållen eller publicerad av företag, organisationer eller leverantörer. Adressbyte.se kan inte hållas ansvariga för postadresser eller elektroniska adresser som eventuellt är felregistrerade hos Bolagsverket eller som lämnats/publicerats av företag, organisationer eller leverantörer. Ansvaret som Adressbyte.se har för adressändringstjänsterna är begränsat upp till gällande pris för den betalda tjänsten. Adressbyte.se ansvarar inte för eventuella följdskador.

Integritet

Uppgifterna som användaren lämnar behandlas i enlighet med gällande integritetsbestämmelser. I enlighet med personuppgiftsförordningen använder Adressbyte.se endast de uppgifter som användaren registrerar om sig själv till de syften som användaren själv ger samtycke till. Därtill ges även samtycke till att tredjepartsleverantörer, uteslutande för befintliga kundrelationer kan behandla uppgifter från Adressbyte.se I enlighet med lagstiftning gällande GDPR kan användaren när som helst få tillgång till och få insyn i de personuppgifter som Adressbyte.se har sparat via användarens egen inloggning. Användaren kan även på eget initiativ när som helst välja att radera sitt användarkonto hos Adressbyte.se med alla personuppgifter.

Kontaktinformation och kundservice
E -postadress:

support@adressbyte.se - Vi svarar vanligtvis inom 24 timmar